:: Rekrutacja - kurs instruktorski

Krok pierwszy

formularz zgłoszeniowy

Krok drugi

Wypełnienie i skompletowanie  dokumentów rekrutacyjnych i dostarczenie ich trenerowi
 w pierwszym dniu kursu.

  • podanie o przyjęcie na kurs
  • wypełniony kwestionariusz uczestnika kursu
  • zaświadczenie lekarskie pozwalające na udział w kursie (stwierdzające brak przeciwwskazań do wysiłku fizycznego),
  • kopia świadectwa dojrzałości / szkoły średniej lub szkoły wyższej. W przypadku studentów (Akademii Wychowania Fizycznego, Wyższych Szkół Wychowania Fizycznego oraz Akademii Medycznej kierunków Fizjoterapia lub Rehabilitacja) kopia świadectwa dojrzałości, kopia legitymacji studenckiej i ksero pierwszej strony indeksu (z fotografią i kierunkiem studiów),
  • 2 fotografie legitymacyjne,o wymiarach: 3,5cm x 4,5cm (w przypadku zdjęć w innym wymiarze nie ma możliwości wystawienia legitymacji)
  • oświadczenie dotyczące ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas odbywania kursu,
  • dowód wpłaty (wpłatę w wysokości 700 zł, należy uiścić min. 7 dni przed rozpoczęciem kursu, na konto federacji)
    UWAGA ! W tytule wpłaty KONIECZNIE podać termin i miejsce kursu, oraz imię i nazwisko osoby biorącej udział w szkoleniu !
  • osoby którą chcą otrzymać RACHUNEK wypełniają BLANKIET RACHUNKU

Do pobrania

Uwaga!

Uczestnik kursu we własnym zakresie pokrywa koszty związane z dojazdem, zakwaterowaniem
i wyżywieniem.

Ponadto zobowiązany jest posiadać: notes, długopis, ubiór sportowy umożliwiający wyjście w teren, stosowny do warunków pogodowych.